Tag: ตระกูลลี

เรื่องน่าเศร้าของพ่อลูก ตระกูลลี

ตระกูลลี พูดถึงในวงการภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะป้องกันตัว ทุกคนคงนึกถึงตำนานอย่างบรูซ ลีที่เคยโล่ดแล่นในวงการภาพยนตร์ฮ่องกงและอเมริกา โดยเขาคือเป็นผู้ที่เชื่อมทั้งสองวงการเข้าด้วยกันผ่านการต่อสู้นั่นเอง แม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่บนโลกแค่ 32 ปีเท่านั้น แต่ตำนานของเขายังไม่จบเพียงเท่านี้ หลังจากที่ลูกชายของเขาอย่างแบรนดอน ยังคงเจริญรอยตามพ่อของเขาด้วยการเป็นนักแสดง แม้ในตอนสุดท้ายการเสียชีวิตของพวกเขาจะกลายเป็นเรื่องเศร้าของวงการภาพยนตร์เช่นกัน น่าเศร้าของพ่อลูก ตระกูลลี                ทางบรูซ ลีได้เข้าวงการภาพยนตร์ในเรื่องละครทีวีเรื่องกรีน ฮอร์เนตที่ได้รับบทเป็นเคโต้จนมีชื่อเสียง โดยเล่นคู่กับแวน วิลเลี่ยมส์จนทำให้เขาเป็นที่รู้จักของคนอเมริกันในฐานะการใช้ศิลปะการต่อสู้มาเป็นจุดขายของเรื่องนั่นเอง…