Tag: จีจี ปีโป้

ชาวเน็ตฮือฮา! จีจี ปีโป้ ให้เงินจัดงานบวชกว่า 100 ล้านบาท

เรียกว่าเป็นกระแสที่สร้างความสงสัยให้กับ ชาวเน็ต อย่างมากกับการมีข้อมูลบน โลกออนไลน์ ถึงงานบวชของ คนดังในอินเทอร์เน็ตรายหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ จีจี ปีโป้ ซึ่งได้อุปสมบทเข้าสู่ร่มกาเสาวพัตร์แต่งานนั้นใหญ่อลังการ มีการเผยแพร่ภาพผ่านสื่อออนไลน์ อีกทั้งยังมีข้อมูลอีกว่า ทุ่มทุนจัดงานบวช ไปกว่า 100 ล้านบาท  จีจี ปีโป้ จัดงานบวชอย่างอลังการ จีจี้ ปีโป้นั้นมีชื่อจริงว่า ธีรชัย คงทอง ครอบครัวของเขานั้นประกอบกิจการ ร้านเพชรทองศิวาลัย อยู่ที่บางกะปิและ ขายทองออนไลน์ ซึ่งเคยมีข่าวโด่งดังมาครั้งหนึ่งว่า ถูกคดี ผิด พรบ.คอมพิวเตอร์…