Tag: กาละแมร์ พัชรศรี โดนปลดจากช่อง 3

ความรู้สึก ‘กาละแมร์’ หลังจาก ช่อง 3 ปลด ออกจากช่อง

หลังจากที่ช่อง 3 ได้เผยรายชื่อที่ต้นสังกัดต้องปลดพนักงานออกจากช่องกว่า 33 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานในเครือนั้น พบว่ามีรายชื่อของ “กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ” อยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วย ซึ่งกาละแมร์ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นพิธีกรฝีปากกล้าคนหนึ่งของช่อง 3 เลยก็ว่าได้ เป็นทั้งพิธีกรผู้ดำเนินรายการ อ่านข่าว และมักพบเธออยู่ในหลาย ๆ รายการของช่องมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งถือว่าเมื่อเราพูดถึงพิธีกรของช่อง 3 ต้องมีชื่อของกาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ” อยู่ในรายชื่อนั้นด้วย กาละแมร์ พัชรศรี โดนปลดจากช่อง 3 ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ ส่งผลให้เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก…